Hvorfor til stadighed gå og tumle med de samme problemstillinger når du kan få inspiration til at betragte dig selv og din relation til andre fra et nyt perspektiv?

Ved at udvide din bevidsthed vil du få  indsigter, der kan føre til ændret adfærd og nye oplevelser af dig selv og din omverden.

 

FAGLIG BAGGRUND

Jeg er uddannet til cand. psych. på Københavns Universitet 1982, og har været autoriseret af Psykolognævnet siden den 3.10. 1994.

Gennem et 4-årigt langt træningsforløb ledet  af internationale trænere fra Alexander Lowen Instituttet i New York, er jeg ligeledes certificeret som Bioenergetisk Analytiker.

Siden 1984 har jeg arbejdet freelance i min private praksis både med dansk- og engelsksprogede klienter. Mit erfaringsgrundlag er derfor omfattende både på det teoretiske og det terapeutiske plan.


Læs mere